Mozaika to technika, która liczy sobie kilka tysięcy lat. Na początku była wykorzystywana wyłącznie do zdobienia domów bogaczy oraz miejsc świętych. Dziś nadal podziwiamy mozaikowe dzieła powstałe kilkaset lat temu, które zdobią  ściany świątyń.

Chrystus Król z Baptysterium Florenckiego

Postacią, która bardzo często pojawia w artystycznych mozaikach jest Chrystus Król. Wśród najpopularniejszych przedstawień tego tematu jest mozaika Maiestas Domini i Pantokrator – mozaika znajdująca się we Florenckim Babtysterium.

Chrystus Król z Baptysterium Florenckiego

Deesis w Sophii

Deesis to motyw, który pojawił się w chrześcijańskiej ikonografii w XII wieku.Szczególnie często można spotkać go na Bałkanach. Deesis to przedstawienie Chrystusa jako Pankreatora lub Wielkiego Arcykapłana. Towarzyszą mu zazwyczaj Maria i Jan Chrzciciel (zdarzają się także ikony, gdzie towarzyszami Chrystusa są Król Dawid lub prorocy). Jedną z najpiękniejszych i najbardziej znanych mozaik przedstawiających t Deesis jest Mozaika w Sophii zpowstała w XIII wieku.

Fragment Deesis w Sophii